תרומה לקהילה

"מעורבות קהילתית הינה ערך מרכזי בעבודתה של חברה"

אנו ב – Dulce Bar רואים חשיבות רבה במעורבות חברתית ומאמינים כי המעורבות שלנו בחברה והעשייה למען הקהילה מחזקים אותנו כחברה ערכית ומוסרית ומחזקים את תחושת השייכות שלנו .