צוות דולס'ה בר עובד תחת הנחיות משרד הבריאות בתקווה לחזרה מלאה לשגרה !