" דיל חגיגי " לחוגגים אירוע בחודשי ספטמבר-אוקטובר 2019!